Mācību priekšmetu olimpiādes
Ilustratīvs attēls.

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, tiek mainīta Angļu valodas valsts 50. olimpiādes norises kārtība.

Angļu valodas valsts 50. olimpiādes 2. posms - novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiāde notiek tiešsaistes režīmā, 2020. gada 4. novembrī plkst. 10:00, izmantojot olimpiādes tīmekļa vietni.

Olimpiādes norise:

  • olimpiādes dalībnieks olimpiādi pilda atrodoties savās mājās;
  • olimpiādes kopējais darba ilgums līdz 180 minūtēm;
  • olimpiādes dalībnieks ir atbildīgs par interneta pieslēgumu un datortehniku olimpiādes laikā;
  • lai pieslēgtos olimpiādei olimpiādes uzsākšanas parole nav nepieciešama;
  • olimpiādes uzdevumu izpildes laiku, atbilstoši olimpiādes nolikumam, kontrolē e-vides sistēma. Visām atbildēm ir jābūt pilnībā ierakstītām un elektroniski iesniegtām līdz plkst. 14:00 (laiks katram izglītojamajam tiek noteikts individuāli);
  • pirmā daļa ir automātiski novērtējama un tās izpildes laiks tiek kontrolēts individuāli katram olimpiādes dalībniekam, otrās daļas atbildes ir rakstāma brīvā formā un ir iesniedzama ne vēlāk par plkst. 14.00;
  • nopietnu tehnisku problēmu olimpiādes dalībnieks par to ziņo novada atbildīgajam, kas, izvērtējot situāciju, sazinās ar olimpiādes organizētājiem pa tālr.: 67034995 un piemeklē operatīvu problēmas risinājumu. Lai nebūtu situācija, kad ir ļoti grūti sazvanīt, uz šo numuru zvana tikai novada atbildīgā persona nevis olimpiāžu dalībnieki!
  • par tehnisku problēmu risinājumu olimpiādes organizatori olimpiādes kursa sākuma lapā ievieto paziņojumus olimpiādes dalībniekiem;
  • otrā posma dalībnieku uzrādītos rezultātus analizē angļu valodas valsts olimpiādes rīcības komisija, kas nosaka valsts olimpiādes trešā posma dalībnieku kopskaitu un informē novada, pilsētas vai novadu apvienības izglītības pārvaldes par to, kuri izglītojamie uzaicināti piedalīties valsts olimpiādes trešajā posmā. Uzaicināto izglītojamo saraksts tiek publicēts olimpiādes vietnē.

Angļu valodas valsts 50.olimpiādes norises kārtība (ar grozījumiem).

Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

Papildus informācija:
Sintija Birule
Koordinatore mācību priekšmetu olimpiāžu nodrošināšanas jomā
Tālruņa numurs 67350966
E-pasts: sintija.birule@832.visc.gov.lv