Mācību priekšmetu olimpiādes

VISC koronavīrusa Covid-19 dēļ izsludinātās ārkārtas situācijas laikā klātienē atceļ Latvijā plānotās mācību priekšmetu olimpiādes, Latvijā organizētās starptautiskās mācību priekšmetu olimpiādes, mācību priekšmetu olimpiāžu laureātu apbalvošanas, kā arī Latvijas skolēnu dalību starptautiskās mācību priekšmetu olimpiādēs ārvalstīs.
Ārkārtas situācijas laikā Latvijā klātienē atceltas šādas mācību priekšmetu olimpiādes:

  • Latviešu valodas un literatūras valsts 46. olimpiādes 8.-9. klasēm trešais posms 2020.gada 27.martā;
  • Baltijas valstu franču valodas olimpiāde no 2020.gada 27.marta līdz 29.martam;

Ārkārtas situācijas laikā Latvijā tiešsaistē notiek šādas mācību priekšmetu olimpiādes:

  • Fizikas valsts 70.olimpiādes trešais posms 2020.gada 31.martā;
  • Ķīmijas valsts 61.olimpiādes trešais posms 2020.gada 7.aprīlī;
  • Ģeogrāfijas valsts 37.olimpiādes trešais posms 2020.gada 15.aprīlī.

Ārkārtas situācijas laikā klātienē atcelta šāda Latvijas skolēnu dalība starptautiskā mācību priekšmetu olimpiādē ārvalstīs:

  • Eiropas matemātikas meiteņu olimpiāde EGMO2020 no 2020.gada 15.aprīļa līdz 21.aprīlim Nīderlandē. Olimpiāde norisināsies tiešsaistē no 13.aprīļa līdz 21.aprīlim.

Ārkārtas situācijas laikā Latvijā atceltas šādas mācību priekšmetu olimpiāžu laureātu apbalvošanas:

  • Filozofijas valsts 6.olimpiādes, Ekonomikas valsts 21.olimpiādes un Vēstures valsts 26.olimpiādes laureātu apbalvošana 2020.gada 24.martā;
  • Angļu valodas valsts 49.olimpiādes, Franču valodas valsts 50.olimpiādes un Vācu valodas valsts 50.olimpiādes laureātu apbalvošana 2020.gada 25.martā;
  • Latviešu valodas valsts 46.olimpiādes 11.-12. klasēm laureātu apbalvošana 2020.gada 6.aprīlī.

Aicinām sekot līdzi jaunākajai informācijai “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Facebook lapā, kā arī VISC vietnē.

Olimpiādes tiek īstenotas ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.