Latvijas Skolēnu 42.Zinātniskās pētniecības darbu konference notiks no 20. līdz 21.aprīlim Rīgā sadarbībā ar Latvijas augstskolām.
Lūdzam sekot līdzi turpmākajai informācijai VISC mājas lapā un e-sistēmā https://skolas.lu.lv