Projekta ietvaros ir sagatavots Latvijas Skolēnu 43.zinātniskās pētniecības darbu konferences nolikums 2018./2019.mācību gadam.
Sekojiet līdzi aktuālajai informācijai VISC vietnē.