Šajā nedēļā 458 skolēni saņēma uzaicinājumu piedalīties Latvijas skolēnu 43. zinātniskās pētniecības darbu konferences 3.posmā – valsts konferencē, kas notiks š.g. 12. un 13.aprīlī Rīgā. Uz valsts posmu ir izvirzīti  387 skolēnu zinātniskās pētniecības darbi.
Šogad konferences vērtēšanas komisija visās zinātņu nozaru grupās vērtēs stendu referātu prezentācijas.  Tas būs jauns izaicinājums lielākajai daļai skolēnu, bet vienlaicīgi arī lieliska iespēja apgūt jaunas zināšanas un prasmes, iepazīt pasaulē pieņemto praksi zinātniskās pētniecības darbu prezentēšanā līdzīgi, kā tas notiek starptautiskajos jauno zinātnieku konkursos.
Lai palīdzētu skolēniem labāk sagatavoties savu darbu prezentēšanai, esam sagatavojuši ieteikumus stendu referāta jeb plakāta noformēšanai un tā prezentēšanai. Tie ir atrodami e-sistēmā https://skolas.lu.lv. Visiem skolēniem, kuri ir uzaicināti uz valsts konferenci, tiks nodrošināta plakātu izdrukāšana un to nogādāšana uz konferences norises vietu – Rīgas Tehnisko universitāti Ķīpsalā. Obligāts nosacījums: plakāta digitālā sagatave PDF formātā jāiesūta uz e-pastu: plakati@832.visc.gov.lv   ne vēlāk kā līdz 3.aprīlim! Līdz 5.aprīlim jāpiesaka nepieciešamais papildus aprīkojums pie stenda (piemēram, galds, krēsli vai nepieciešama pieslēgšanās pie elektrības rozetes utml.)
>> Lasīt vairāk