Latvijas Skolēnu 44. zinātniskās pētniecības darbu konferences 3.posms – valsts konference notiks š.g. 3.aprīlī Jelgavā. Pirmo reizi valsts konference notiks ārpus Rīgas un tā norisināsies vienu dienu.
Uz valsts posmu ir izvirzīti 478 skolēnu zinātniskās pētniecības darbi un tos prezentēs 580 skolēni no 121 izglītības iestādes.
Skolēnu darbi tiks vērtēti sešās zinātņu nozaru grupās: dabaszinātnes, humanitārās un mākslas zinātnes, sociālās zinātnes, medicīna un veselības zinātnes, inženierzinātnes un tehnoloģijas, lauksaimniecība, meža un veterinārās zinātnes. Visvairāk darbu šogad ir šādās zinātņu nozaru grupās:

  • sociālās zinātnēs – 148 darbi,
  • dabaszinātnes – 133 darbi,
  • humanitārās un mākslas zinātnes – 110 darbi.