Noslēgumam tuvojas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu vērtēšana reģionos. Plānots, ka visu 23 sekciju darbu recenzijas skolēniem būs pieejamas e-sistēmā https://skolas.lu.lv  2018. gada 16. martā plkst.16.00.
Šogad zinātniskās pētniecības darbu konferences 2.posmā (reģionos) tika iesniegti 1134 skolēnu darbi. Visvairāk darbu tika iesniegti Veselības zinātņu sekcijā – 108 un Bioloģijas sekcijā – 78 darbi. Lai darbus novērtētu reģionos tika piesaistīti 185 eksperti-recenzenti.
2018.gada 23.martā notiks piecas reģionālās zinātniskās pētniecības darbu konferences: Liepājā, Jelgavā, Rīgā, Valmierā un Daugavpilī. Darbi, kuri recenzijas un prezentācijas vērtējumu kopsummā saņems vismaz 60 punktus, tiks izvirzīti uz 3.posmu – valsts ZPD konferenci.
Latvijas Skolēnu 42.Valsts zinātniskās pētniecības darbu konference notiks 2018.gada 20. un 21.aprīlī Rīgā.