Speciālā izglītība

VISC Speciālās izglītības nodaļa ir izveidojusi metodisko līdzekli "Ieteikumi iekļaujošas izglītības īstenošanai". Šeit piedāvāti ieteikumi izglītības iestāžu vadītajiem un pedagogiem, lai nodrošinātu iekļaujošu izglītību, jo iestādēs šobrīd mācās ļoti dažādi izglītojamie un katram no viņiem ir savas vajadzības.
Metodiskie ieteikumi piedāvā iespēju veidot kopīgu izpratni par iekļaujošu izglītību un palīdzēt izglītības iestādei un katram pedagogam analizēt savu darbību un attieksmi.