VISC informē, ka oktobrī atkārtoti tiek izsludināta pieteikšanās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 36 stundu kursiem “Aktuāli cilvēkdrošības jautājumi un to īstenošana”. Kursu programma sastāv no trīs daļām: 1.daļa – lekcijas – notiek klātienē Rīgas Stradiņa universitātē (turpmāk – RSU) Rīgā, Dzirciema ielā 16, vienlaikus nodrošinot tiešsaistes translāciju uz reģioniem; 2.daļa – patstāvīgais darbs mājās; 3.daļa – praktiskās nodarbības klātienē RSU telpās Anniņmuižas bulvārī 26a. Kursu 1.daļa  tiek plānota 27. oktobrī.
Kursu mērķis ir pilnveidot vispārējās un profesionālās  izglītības iestāžu pedagogu profesionālo kompetenci izglītojamā izpratnes veicināšanai par dzīvību kā vērtību, atbildību un rīcības spēju dzīves vidē, spēju sadarboties un līdzdarboties, identificēt un izvērtēt situācijas, dažādus apdraudējumus un riskus, veikt preventīvus pasākumus un rīkoties, pieņemot savai un citu veselībai un drošībai labvēlīgus lēmumus, piedalīties drošas un veselīgas dzīves vides veidošanā cieņpilnai dzīvei sabiedrībā un Latvijas valstī.
Lai iegūtu vienotu izpratni par cilvēkdrošības jautājumiem un to īstenošanu izglītības procesā, centrs aicina vispārējās un profesionālās izglītības pedagogus, klašu audzinātājus līdz š.g. 20.oktobrim pieteikties uz šiem kursiem, nosūtot savu pieteikumu uz e-pastu: kursi@rsu.lv, norādot vārdu, uzvārdu, e-pastu, amatu un izglītības iestādes nosaukumu. Vairāk informācijas par kursu norisi: Sanita Roģe, tālrunis 67409209, e-pasts: sanita.roge@rsu.lv.
Kursi tiek organizēti par valsts budžeta līdzekļiem, to īstenošanas paredzamais laiks – no 2017.gada oktobra līdz decembrim.