ZPD konference

Šodien, Rīgas Tehniskās universitātes telpās, Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības valsts 47. konferencē tiks prezentēti 238 darbi. Gandrīz 300 skolēni no visas valsts stendu referātu prezentāciju veidā dalīsies ar saviem pētījumiem Latvijas vadošajiem zinātniekiem un mācībspēkiem.

Zinātniskās pētniecības darbi tiks vērtēti sešās zinātņu nozaru grupās: 82 pētījumi dabaszinātnēs, 34 darbi humanitārajās un mākslas zinātnes, 60 pētījumi sociālajās zinātnes, 29 darbi medicīnā un veselības zinātnēs, 27 darbi inženierzinātnes un tehnoloģijās, 6 pētījumi lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes. Stenda referāta vērtēšana norisināsies no plkst. 10:00 līdz 15:00. Šajā laika posmā pie katra skolēna dosies trīs neatkarīgi vērtētāji dažādos laikos, lai noklausītos pētījuma gaitu, iegūtos rezultātus un secinājumus, papildus uzdodot sev interesējošus jautājumus, lai objektīvāk novērtētu skolēnu darbus.

Valsts konferences dalībnieki katrā zinātņu nozaru grupā tiks apbalvoti ar pirmās, otrās un trešās pakāpes diplomiem. Galīgo vērtējumu zinātniskās pētniecības darbu konferencē veidos zinātņu nozares komisijas piešķirtais vērtējums punktu izteiksmē. Konferences laureāti saņems arī īpašas balvas no sadarbības partnera Brain Games. Skolēnus ar uzrunām sveiks Valsts izglītības satura centra vadītāja Liene Voroņenko, Rīgas Tehniskās universitātes rektors Tālis Juhna, savukārt īpašus sveicienus būs sagatavojuši universitāšu pārstāvji no Latvijas Universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, Liepājas Universitātes, Daugavpils Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes, kā arī Ārlietu ministrijas. Konferenci un skolēnu darbus klātienē vēros arī Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša.

Ar skolēnu zinātniskās pētniecības darbu valsts 47. konferences rezultātiem varēs iepazīties no 2023.gada 6.aprīļa edu.lu.lv sistēmā.

47. zinātniskās pētniecības darbu valsts konference tiek organizēta Valsts izglītības satura centra ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002. 

ESF_logo_ansamblis