Ilustratīvs attēls

Aicinām 7. - 9. klasēs strādājošos pedagogus piedalīties tiešsaistes semināros “Digitālo tehnoloģiju iespējas un atbalsta rīku izmantošana mācību priekšmetos", kas tiek rīkoti projekta Nr.8.1.2.0/22/I/001 “Izglītības iestāžu digitalizācija 7.-9. klasēm” ietvaros. Seminārus vadīs pieredzējuši attiecīgā mācību priekšmeta eksperti. Lektori dalīsies ar savu pieredzi, labās prakses piemēriem, dažādiem digitāliem rīkiem un tehnoloģijām, lai veicinātu to izmantošanu mācību procesā un atvieglotu pedagogu ikdienas darbu skolā.

Semināri paredzēti kā atsevišķi un savā starpā nesaistīti notikumi tālāk minētajos datumos un laikos:

Mācību priekšmets Semināra datums Semināra laiks
Matemātika  21.09. 16.00
Inženierzinības 26.09. 16.00
Latvijas un pasaules vēsture  28.09. 17.00
Dizains un tehnoloģijas  03.10 16.00
Mūzika 04.10. 16.00
Bioloģija 05.10. 16.00
Svešvaloda 06.10. 16.00
Teātra māksla  09.10. 16.00
Ģeogrāfija 10.10. 16.00
Sociālās zinības  11.10. 16.00
Datorika 12.10. 15.00
Vizuālā māksla  12.10. 17.00
Latviešu valoda, literatūra 13.10. 15.00

Visiem semināriem tiks izmantota viena un tā pati saite, lai pieslēgtos ar Microsoft Teams.

Semināru ilgums: no 1 līdz 1,5 stundai.