Ilustratīvs attēls

Eiropas Sociālā fonda projekta “Izglītības iestāžu digitalizācija 7.-9. klasēm” un SIA Baltijas Informācijas Tehnoloģijas (BIT) sadarbībā ar Google for Education  ietvaros pedagogi tiek aicināti pieteikties apmācībām, lai pilnveidotu iemaņas darboties “Google for Education” vidē. Tāpat apmācības paredzētas arī skolu IT speciālistiem, lai pilnīgi iepazītos ar “Google for Education” vidi un varētu sniegt pilnvērtīgu atbalstu skolēniem un skolotājiem ikdienas darbā.

Platforma “Google for Education” ļauj vieglā un ērtā veidā digitalizēt mācību procesu vai daļu no tā, platformā ir iespējams izveidot ērtas klašu un mācību priekšmetu sadaļas, kur iespējams gan komunicēt skolēnam ar skolotāju, gan veikt uzdevumus, gan dalīties ar materiāliem, kā arī organizēt un vērtēt pārbaudes darbus un veikt tiešsaistes mācību stundas vai konsultācijas. Šajā platformā gan skolēns, gan skolotājs var darboties vairākos mācību priekšmetos, tādējādi vienkopus ir visa nepieciešamā informācija, un tā nav jāmeklē pa vairākām atsevišķām platformām. Svarīgi atzīmēt, ka visa informācija, kas tiek ievietota “Google for Education” platformā, ir aizsargāta un nav pieejama citiem.

Piedaloties seminārā ir iespēja iegūt apliecinājumu par kursa noklausīšanos, kā arī pēc vēlēšanās sagatavoties testam, lai iegūtu Educator Level 1sertifikātu.

Pieteikties semināriem iespējams, aizpildot anketu:

  • 1 dienas seminārs Google izglītībai Educator Level 1

29.augusts (no 10.00 līdz 18.00)

Reģistrēšanās: https://forms.gle/3ZQ42nsqdvss4KjHA

 

  • 2 dienu seminārs Google izglītībai Educator Level 1

19.- 20. septembris (no 14.00 līdz 18.00) 

Reģistrēšanās: https://forms.gle/i4ti7vM2P1JhaSaM6

 

  • 2 dienu seminārs Google izglītībai Educator Level 1

28.- 29. septembris (no 14.00 līdz 18.00)

Reģistrēšanās: https://forms.gle/5e71hv1L9ikGqh7K9

 

  • 2 dienu seminārs Google izglītībai Educator Level 1

24.- 25. oktobris (no 14.00 līdz 18.00) 

Reģistrēšanās: https://forms.gle/71unRvWZyPW5oPcNA

 

  • 2 dienu seminārs Google izglītībai Educator Level 1

26.- 27. oktobris (no 10.00 līdz 14.00)

Reģistrēšanās:  https://forms.gle/d9WkfZTtJh4gLAVK8

Apmācības norisināsies latviešu valodā.

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 13.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi izglītības un pētniecības nozarē" 13.1.2.2. pasākuma "Izglītības iestāžu digitalizācija" īstenošanas projekts “Izglītības iestāžu digitalizācija 7.-9. klasēm”, Nr. 8.1.2.0/22/I/001