Speciālā izglītība
Ilustratīvs attēls

Lai nodrošinātu, ka izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām tiek aktualizēti komisiju atzinumi, 2023. gada 6.jūnijā tika veikti grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 16. oktobra noteikumos “Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām”, kas nosaka valsts komisijas un pašvaldību komisiju atzinuma spēkā esamības termiņus.

Līdz 2023. gada 9. jūnijam izsniegtie valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju atzinumi par atbilstošāko speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, valodas traucējumiem vai garīgās veselības traucējumiem ir derīgi līdz 2025. gada 31. augustam.

Sākot no 2023. gada 1. septembra – 5.klašu skolēniem atzinumus par speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, valodas traucējumiem vai garīgās veselības traucējumiem, sniedz pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas.

Sākot no 2024. gada 1.septembra – 6. klašu skolēniem, kuriem ir atzinums par speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, valodas traucējumiem vai garīgās veselības traucējumiem, un visiem skolēniem (1.-9. klasei), kuriem noteikti smagi garīgās attīstības traucējumi vai vairāki smagi attīstības traucējumi, atzinumus sniedz pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas.

Sākot no 2024. gada 1.septembra 7. – 9.klašu skolēni atzinumus par speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, valodas traucējumiem vai garīgās veselības traucējumiem atzinumus saņem valsts pedagoģiski medicīniskajā komisijā.

Ministru kabineta 2012. gada 16. oktobra noteikumi “Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām”