Sakarā ar izsludināto ārkārtas situāciju Latvijā no 12.marta līdz 12.maijam projekta īstenotie profesionālās kompetences pilnveides pasākumi tiek organizēti attālināti. Lai izprastu pedagogu un PII administrācijas akūtās mācību vajadzības, projekts veica aptauju, kurā piedalījās respondenti no visiem Latvijas reģioniem un no dažādām izglītības iestādēm – no profesionālām izglītības iestādēm, profesionālās izglītības kompetences centriem, speciālām izglītības iestādēm. Kopumā savu viedokli izteica 333 pedagogi un 98 administrācijas pārstāvji.