Ilustratīvs attēls

Rīgas Tehniskā koledža sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru 2023. gadā no 4. līdz 6. decembrim darba tirgū aktuālo prasmju ieviešanai profesionālās izglītības saturā un profesionālās izglītības pedagogu praktisko darba prasmju pilnveidei Enerģētikas nozarē Inženierzinātnes un tehnoloģijas (Aukstumiekārtas, Siltumenerģētika) organizē pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Alternatīvo enerģijas avotu izmantošana 18 stundu apjomā, kas paredzēta Enerģētikas nozares Inženierzinātnes un tehnoloģijas (Aukstumiekārtas, Siltumenerģētika) nozares profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem.   

Aicinām pieteikties vismaz divus pedagogus no katras izglītības iestādes, kura īsteno attiecīgo profesionālās izglītības programmu ar attiecīgo profesionālo kvalifikāciju.   

Programmas noslēgumā dalībnieki saņems apliecinājumu par pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi (100% apmeklējums obligāts).  

Reģistrācija elektroniski līdz 2023. gada 30. novembrim, aizpildot pieteikuma anketu: https://forms.gle/LW1Bs3zxTTBb7gdLA     

Darba kārtība [DOC] [PDF]

Kontaktpersona: Inna Šaraņina, tel. 26537310, e-pasta adrese: inna.saranina@kcrtk.lv