Ilustratīvs attēls

Liepājas Valsts tehnikums sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru laikā no 2023. gada 1. decembra līdz 6. decembrim darba tirgū aktuālo prasmju ieviešanai profesionālās izglītības saturā un profesionālās izglītības pedagogu praktisko darba prasmju pilnveidei Transporta un loģistikas nozarē Vadība un administrēšana organizē pedagogu profesionālās kompetences pilnveides neformālās izglītības programmu “Ostu terminālu loģistika” 12 akadēmisko stundu apjomā, kas paredzēta profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem profesionālās vidējās izglītības kvalifikācijā “Loģistikas darbinieks” profesionālās izglītības programmas satura moduļu “Kravu pieņemšana un izsniegšana noliktavā” un “Noliktavas uzskaite un apsekošana” īstenošanā.  

Aicinām pieteikties vismaz divus pedagogus no katras izglītības iestādes. Programmas noslēgumā dalībnieki saņems apliecinājumu par pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi (100% apmeklējums obligāts).  

Reģistrācija elektroniski līdz 2023. gada 27. novembrim, aizpildot pieteikuma anketu. https://forms.gle/uBmxJSG8narnkDDD6

Plānotā programma

Programma tiks īstenota attālināti. Saite uz MS Teams tiešsaisti tiks nosūtīta uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi pirms katras attālinātās nodarbības sākuma. Pieslēdzoties tiešsaistes nodarbībai, obligāti jānorāda savs vārds, uzvārds un  pārstāvētā izglītības iestāde. 

Programmas norises laiks: 2023. gada 1., 5. un 6. decembris. Nodarbības notiks attālināti, MS Teams platformā no plkst. 16.00 līdz 19.00.