Ilustratīvs attēls

Liepājas Valsts tehnikums sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru laikā no 2023. gada 27. novembra līdz 30. novembrim darba tirgū aktuālo prasmju ieviešanai profesionālās izglītības saturā un profesionālās izglītības pedagogu praktisko darba prasmju pilnveidei Enerģētikas nozarē Enerģētika un elektrotehnika organizē pedagogu profesionālās kompetences pilnveides neformālās izglītības programmu “Saules bateriju sistēmas darbības principi un uzstādīšanas pamatnosacījumi 12 akadēmisko stundu apjomā, kas paredzēta profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem profesionālās vidējās izglītības kvalifikācijā “Atjaunojamās enerģētikas tehniķis” profesionālās izglītības programmas satura moduļu “Atjaunojamās enerģētikas iekārtu ekspluatācija” un “Atjaunojamās enerģētikas iekārtu montāža un uzstādīšana” īstenošanā.  

Aicinām pieteikties vismaz divus pedagogus no katras izglītības iestādes. Programmas noslēgumā dalībnieki saņems apliecinājumu par pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi (100% apmeklējums obligāts).  

Reģistrācija elektroniski līdz 2023. gada 23. novembrim, aizpildot pieteikuma anketu:https://forms.gle/wmPtx4c3HggrNywC9

Plānotā programma

 Programma tiks īstenota gan klātienē, gan attālināti. Saite uz Zoom tiešsaisti tiks nosūtīta uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi pirms attālinātās nodarbības sākuma. Pieslēdzoties tiešsaistes nodarbībai, obligāti jānorāda savs vārds, uzvārds un pārstāvētā izglītības iestāde. 

Programmas norises laiks: 2023. gada 27. un 30. novembris. Kursu pirmā nodarbība 2023. gada 27. novembrī notiks klātienē - Profesionālās tālākizglītības centrā "Mācību centrs MAGNUM", Viestura ielā 6, Jūrmalā, otrā nodarbība notiks attālināti 2023. gada 30. novembrī.