Ilustratīvs attēls

Šodien, 10.novembrī, plānotais tiešsaistes eksāmens angļu valodā ļāva identificēt tehniskās problēmas, kas ietekmē eksāmenu kārtošanu tiešsaistē. Ne visām skolām un skolēniem izdevās pievienoties Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmai un izpildīt pirmo izmēģinājuma eksāmenu.

Eksāmena kārtošana apzināti bija plānota lielam skaitam skolēnu, lai reālā skolu ekosistēmā pārliecinātos par skolu, skolēnu un jaunās pārbaudījumu sistēmas gatavību digitāla eksāmena norisei.

Valsts izglītības satura centrs atvainojas par sagādātajām neērtībām un izsaka pateicību gan skolēniem, gan eksāmenu organizēšanā un norisē iesaistītajiem skolu darbiniekiem, skolotājiem, kuri brīvprātīgi iesaistījās eksāmena izmēģinājumā.

Skolēniem būs iespēja šo eksāmenu izpildīt līdz 14. novembrim - kārtot to  skolā vai mājās, izmantojot sistēmas piešķirtos individuālos piekļuves kodus. Darbu vērtēšana sāksies 15. novembrī.

Šobrīd tiks turpināts darbs pie Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas pilnveidošanas un uzlabošanas, lai līdz tiešsaistes eksāmenu norisei šī mācību gada noslēgumā būtu iespēja kārtot plānotos augstākā līmeņa eksāmenus. Nākamais izmēģinājuma eksāmens paredzēts 1. decembrī, kad plānota latviešu valodas eksāmena norise tiešsaistē.

2022. gada 5. jūlijā tika apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr. 398 “Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību”, kas paredz, ka no 2022./2023. mācību gada pakāpeniski notiks pāreja uz augstākā līmeņa valsts pārbaudes darbu īstenošanu tiešsaistē. Augstākā līmeņa eksāmena izmēģinājums angļu valodā bija pirmais solis, lai virzītos uz šo noteikumu praktisko realizāciju.

Šodien, 10. novembrī, no plkst. 14.00 līdz 17.00 pirmajā izmēģinājuma eksāmenā piedalījās 12. klašu skolēni un profesionālās izglītības iestāžu 3. kursu audzēkņi. Izmēģinājuma eksāmena kārtošanai bija pieteikušies 5857 eksāmena kārtotāji no 264 izglītības iestādēm.