Preses konference 3. februāris

Piektdien, 3. februārī, plkst. 9.30 Valsts izglītības satura centrs aicina mediju pārstāvjus uz preses konferenci, lai informētu par galvenajām aktualitātēm, kas saistītas ar valsts valodas prasmes pārbaudes nodrošināšanu Krievijas Federācijas pilsoņiem, VISC reorganizāciju un gatavošanos 2022./2023. mācību gada valsts pārbaudes darbiem un vienotās eksaminācijas IT sistēmas ieviešanai.

Preses konferences norises vieta: Izglītības un zinātnes ministrijas informācijas centrs “Zinātava”, Vaļņu ielā 2, Rīgā (nepieciešamības gadījumā preses konferencei būs iespēja pieslēgties attālināti).

  • Norises laiks: 2023. gada 3. februāris no plkst. 9.30 līdz 10.00. Preses konferences noslēgumā medijiem būs iespēja uzdot papildu jautājumus.

 

Preses konferencē piedalīsies:

  • Valsts izglītības satura centra vadītāja Liene Voroņenko

 

Uz papildu jautājumiem atbildes sniegs: 

  • Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītājs Kaspars Špūle 
  • AS "RIX Technologies" projektu vadītājs Ritvars Prikulis

Preses konferences galvenie temati:

  • Valsts valodas prasmes pārbaudes nodrošināšana

2023. gada 24. janvārī, Ministru kabinetā tika apstiprināti grozījumi noteikumos par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudēm. Tie nosaka kārtību, kādā nepieciešams kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi tiem Krievijas Federācijas pilsoņiem, kuriem Imigrācijas likuma noteiktajā kārtībā līdz 2023. gada 1. septembrim jāiesniedz valsts valodas prasmi apliecinošs dokuments pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijā saņemšanai.

Lai nodrošinātu valsts valodas prasmes pārbaudes norisi visiem interesentiem, ir izstrādāta atsevišķa kārtība, kā un kad pretendenti reģistrēsies pārbaudījumam. Šobrīd plānots, ka kopējais kārtotāju skaits, lai nodrošinātu pārbaudes Krievijas Federācijas pilsoņiem Imigrācijas likuma noteiktajā termiņā, ir 17 865 cilvēki. Lai nodrošinātu iespēju nokārtot valsts valodas prasmes pārbaudes visiem interesentiem, 1. februārī ir uzsākts reģistrēšanās process Krievijas Federācijas pilsoņiem, kas turpināsies līdz 24. martam, savukārt pārbaudes plānotas no 11. aprīļa līdz 31. jūlijam Rīgā, Daugavpilī un Liepājā. Valsts izglītības satura centrs ir atsācis reģistrāciju valsts valodas prasmes pārbaudei arī regulārajiem kārtotājiem.

  • Valsts izglītības satura centra reorganizācija.

Lai nodrošinātu visu VISC funkciju īstenošanu un sniegtu atbalstu izglītības iestādēm un pedagogiem, ir veiktas būtiskas izmaiņas VISC struktūrā. Galvenās izmaiņas saistītas ar visu VISC īstenoto projektu integrāciju, projektu rezultātu pārnesi un ilgtspējīgas attīstības redzējumu, kas ir ļoti nozīmīgs un nepieciešams solis sadarbības  stiprināšanai starp dažādiem izglītības sektoriem, īpaši pievēršot uzmanību tam, ka jautājumi, ar kuriem dažādas speciālistu un ekspertu grupas darbojas, ir savstarpēji saistīti.

Ir svarīgi novērst būtiskākos šķēršļus jaunā satura ieviešanai un virzībai, kā arī izglītības attīstībai kopumā. Kā atzīst VISC vadītāja Liene Voroņenko: “Jau pēdējos gadus, strādājot ciešā sadarbībā ar lielāko daļu no Latvijas skolām, VISC darbības lielāko izaicinājumu saredzu nepieciešamībā sniegt pilnvērtīgu atbalstu pedagogiem, mācību procesa nodrošināšanā ar kvalitatīviem resursiem, īpaši ņemot vērā, ka kritiski svarīgs ir laiks, ko pedagogs var veltīt savam darbam ar skolēnu. Šobrīd ir jāturpina pilnveidotā mācību satura ieviešana, jāstiprina sistēmiska pieeja un vēl ciešāk jāsadarbojas ar nozari visos līmeņos. Svarīga ir atgriezeniskās saites nodrošināšana un regulāra diskusiju uzturēšana ar iesaistītajām pusēm.”

  • Valsts pārbaudes darbu norise un digitalizācija 2022./2023. mācību gadā.

Lai nodrošinātu pakāpenisku pāreju uz valsts pārbaudījumu kārtošanu elektroniskā vidē un mazinātu riskus, kas saistīti ar jaunās eksaminācijas IT sistēmas ieviešanu, šobrīd noslēdzies izvērtējuma posms pēc pirmo izmēģinājuma eksāmenu norises jaunajā Valsts pārbaudījumu informācijas sitēmā novembrī un decembrī, kad vidusskolēni tika aicināti piedalīties izmēģinājuma pārbaudījumu norisēs angļu valodā un latviešu valodā.

Atsaucoties uz skolēnu un pedagogu aptaujas rezultātiem, secināts, ka galvenie uzlabojumi saistīti ar sistēmas funkcionalitāti – gan ar sistēmas lietotāju pieslēgšanos un darba uzsākšanu sistēmā, gan jautājumu izvietojuma optimizāciju, atbilžu saglabāšanu, pārskata labošanu,  kā arī izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveidi. Minētie uzlabojumi tiks ieviesti pakāpeniski līdz attiecīgo eksāmenu sākumam.

Gatavošanās valsts pārbaudes darbiem ir laikietilpīgs un ļoti nozīmīgs posms mācību gada noslēgumā. IZM kopā ar VISC ir pieņēmusi lēmumu, ka šajā mācību gadā tiešsaistē notiks trīs augstākā mācību satura līmeņa pārbaudījumi (Programmēšana II, Kultūra un māksla II, Ģeorgrāfija II), ja to izmēģinājuma eksāmeni būs notikuši atbilstoši pārbaudījumu norises plānotajam procesam. Šajos mācību kursos februārī tiks organizēti izmēģinājuma darbi.

 

  • Lai piedalītos preses konferencē, lūdzam mediju pārstāvjus *aizpildīt reģistrācijas anketu. Tajā lūdzam norādīt mediju pārstāvja vārdu, uzvārdu,  pārstāvēto mediju un e-pasta adresi.

*Iegūtā informācija tiks izmantota, lai nodrošinātu preses konferences norisi klātienē un nodrošinātu piekļuvi preses konferencei tiem dalībniekiem, kuri nevarēs ierasties klātienē. Nepieciešamības gadījumā preses konferences dalībniekiem būs iespēja uz norādītājām e-pasta adresēm saņemt vizuālos materiālus.