VISC sadarbībā ar biedrību “Teātris un izglītība” organizē pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 36 stundu kursus “Improvizācijas teātra pamatnostādnes. Teātra sports.”, kuri notiks 2020.gada 10.- 13.augustā NVO namā, Ieriķu ielā 43a, Rīgā. Programmas vadītāja - teātra pedagoģe, mag.paed. Ligita Smildziņa.
Pieteikšanās dalībai kursos līdz 2020.gada 5.augustam, rakstot uz e-pasta adresi: ligita.smildzina@inbox.lv
Kontaktpersona: Biedrības “Teātris un izglītība” valdes priekšsēdētāja Ligita Smildziņa, tālr.29779758, e-pasta adrese: ligita.smildzina@inbox.lv