Profesionālās pilnveides kursi

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija uzsāk latviešu valodas skolotāju reģistrāciju Valsts izglītības satura centra apstiprinātajiem 30 stundu profesionālās kompetences pilnveides kursiem “Mācīšanās lietpratībai valodu jomā, īstenojot mācību saturu “Latviešu valoda””. Skolotāji pilnveidos savu kompetenci par lietpratību mācību jomā un mācību priekšmetā, pilnveidotā mācību satura un jaunās mācīšanas pieejas plānošanu un organizēšanu kā klātienes nodarbībās klasē, tā arī attālināti.

  • Kursu norises ilgums ir 3 dienas katrai grupai.
  • Aprīlī un maijā plānotie kursi tiks rīkoti attālināti.
  • Jūnijā un septembrī, ja epidemioloģiskā situācija to pieļaus, nodarbības tiks organizētas klātienē.

Vairāk informācijas un pieteikšanās


Ja rodas jautājumi, tad rakstiet : Lienite.Litavniece@rta.lv vai zvaniet 29298800