ESF projekts 8.5.2.0/16/I/001
Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādes gaita projektā

Valsts izglītības satura centra īstenotā ESF projekta 8.5.2.0/16/I/001 “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” (turpmāk – Projekts) ietvaros kopā tiks izstrādāts profesionālās kvalifikācijas eksāmenu (turpmāk – PKE) un modulāro profesionālās izglītības programmu A un B daļas moduļu pārbaudījumu paraugi saturs 206 profesionālajām kvalifikācijām dažādās nozarēs.

Uz šo brīdi eksāmenu un pārbaudījumu saturs tiek izstrādāts 79 profesionālajām kvalifikācijām, 77 tas ir pabeigts un 50 izstrāde vēl tiks uzsākta. Lai atbalstītu pedagogu un darba vidē balstīto mācību vadītāju darbu, īpaši apstākļos, kad savstarpējā klātienes komunikācija izglītības iestādēs ir ierobežota, Projekts ir nolēmis VISC e-vidē, kas ir pieejama profesionālajām izglītības iestādēm, to metodiķiem, sākt publicēt jau izstrādātos modulāro profesionālās izglītības programmu A un B daļas moduļu pārbaudījumu paraugus, lai iedvesmotu un veicinātu pārbaudījumos pielietot vērtēšanas principus, kas ar laiku tiks iekļauti arī PKE vērtēšanā.

Šobrīd publicēsim šādu profesionālo kvalifikāciju moduļu pārbaudījumus:

 • Būvniecības nozarē:   
  • Ainavu būvtehniķis, Ainavu strādnieks;
  • Apdares darbu tehniķis, Apdares darbu strādnieks;
  • Ceļu būvtehniķis;
  • Namu pārzinis, Namu apsaimniekošanas meistars,   Uzkopšanas darbu meistars;
  • Sausās būves tehniķis, Sausās būves montētājs;
 • Lauksaimniecības nozarē:
  • Augkopības tehniķis, Augkopis;
  • Lopkopības tehniķis, Lopkopis;
 • Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas (vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, komerczinību) nozarē: Klientu apkalpošanas speciālists, Sekretārs, Lietvedis;
 • Kokrūpniecības nozarē: Meža mašīnu operators - Meža mašīnu operators, Mežsaimniecības tehniķis;

Projekts izsaka pateicību ikvienam iesaistītajam Profesionālās izglītības eksāmenu satura un moduļu pārbaudījumu paraugu izstrādē!