ESF projekts 8.5.2.0/16/I/001
Ilustratīvs_attēls

Valsts izglītības satura centra īstenotā ESF projekta 8.5.2.0/16/I/001 “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” (turpmāk – Projekts) ietvaros kopā tiks izstrādāts profesionālās kvalifikācijas eksāmenu (turpmāk – PKE) un modulāro profesionālās izglītības programmu A un B daļas moduļu pārbaudījumu paraugi saturs 206 profesionālajām kvalifikācijām dažādās nozarēs.

Uz šo brīdi eksāmenu un pārbaudījumu saturs tiek izstrādāts 86 profesionālajām kvalifikācijām, 77 tas ir pabeigts un 43 izstrāde vēl tiks uzsākta. Lai atbalstītu pedagogu un darba vidē balstīto mācību vadītāju darbu, īpaši apstākļos, kad savstarpējā klātienes komunikācija izglītības iestādēs ir ierobežota, Projekts turpina publicēt VISC e-vidē, kas ir pieejama profesionālajām izglītības iestādēm, to metodiķiem, jau izstrādātos modulāro profesionālās izglītības programmu A un B daļas moduļu pārbaudījumu paraugus, lai iedvesmotu un veicinātu pārbaudījumos pielietot vērtēšanas principus, kas ar laiku tiks iekļauti arī PKE vērtēšanā.

Šobrīd publicēsim šādu profesionālo kvalifikāciju moduļu pārbaudījumus:

 • Būvniecības nozarē:   
  • Ēku būvtehniķis;
  • Hidrobūvju būvtehniķis, Meliorācijas sistēmu būvtehniķis, Hidrotehnisko būvju būvtehniķis;
  • Jumiķis, Namdaris;
  • Kokkopis (arborists), Koku kopšanas tehniķis;

 

 • Drukas un mediju tehnoloģiju nozarē:
  • - Grāmatsējējs;
  • - Digitālās drukas operators,   Fleksospiedējs, Sietspiedējs, Reproiekārtu operators ;
  •  - Iespieddarbu apstrādes speciālists;

 

 • Uzņēmējdarbības, finanšu , grāmatvedības un administrēšanas (vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, komerczinību) nozarē:
  • Grāmatvedis,
  • Finanšu darbinieks ;
 • Kokrūpniecības nozarē:
  • Koksnes materiālu apstrādātājs, Kokapstrādes iekārtu operators, Koka izstrādājumu ražošanas tehniķis, Datorizētu kokapstrādes iekārtu operators.

Projekts izsaka pateicību ikvienam iesaistītajam Profesionālās izglītības eksāmenu satura un moduļu pārbaudījumu paraugu izstrādē!