Mācību gads Profesionālā izglītība
Vadlinijas_profesionala_izglitiba

Valsts izglītības satura centrs ir izstrādājis Profesionālās vidējās un arodizglītības programmu apguves vērtēšanas vadlīnijas.

Vadlīnijas nosaka profesionālā satura apguves vērtēšanu (saskaņā ar konkrētās profesijas standartu vai profesionālās kvalifikācijas prasībām) profesionālajās vidējās un arodizglītības programmās:

  • modulārajās profesionālajās izglītības programmās – mūžizglītības kompetenču moduļos, profesionālo kompetenču moduļos (atbilstoši moduļu kartei, ievērojot moduļu apguves secību), t.sk. prakses moduļos, profesionālajos specializētajos kursos;
  • profesionālās izglītības programmās, kur tiek īstenota priekšmetiskā pieeja – profesionālo mācību priekšmetu saturā, t.sk praktisko mācību un kvalifikācijas praksē.

Vadlīnijas pieejamas: 

Sākums >  Izglītība, audzināšana > Profesionālā izglītība > Profesionālās izglītības programmas > Metodiskie materiāli

PDF (lejupielādei) https://www.visc.gov.lv/lv/media/4177/download