Sabiedrības līdzdalība
foto-kaspars-teilans-kulturas-ministrijas-lv100-birojs

Piektdien, 12. februārī, kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” koordinatori pašvaldībās un izglītības iestādēs, kā arī pedagogi – kopumā teju 300 programmas ieviesēji tikās informatīvā tiešsaistes seminārā. Pārrunājot programmas īstenošanu esošo ierobežojumu apstākļos, izglītības iestāžu pārstāvji dalījās pieredzē, kā mācību procesā veiksmīgi izmantot digitālās kultūras norises.

Seminārā tika aktualizēti jaunumi programmas norisē, tostarp programmas administrēšanas jautājumi, kā arī prezentēti jaunākie digitālo norišu piemēri un pārrunātas skolu pieredzes un izaicinājumi.

Skolu pieredze liecina, ka jau kopš pagājušā gada novembra aizvien plašāk tiek izmantots digitālo norišu piedāvājums; zudusi sākotnējā skepse un atklājušās vairākas digitālo norišu priekšrocības. “Skolas var brīvāk izvēlēties norises, tai skaitā apmeklēt citā Latvijas malā esošu muzeju nodarbības, elastīgāk izvēlēties teātra mākslas un mūzikas piedāvājumus, jo vairs nav jāpērk visa programma, bet pieejas atbilstoši konkrētam skolēnu skaitam. Īpaši ieguvēji no tā ir mazās skolas,” norāda programmas vadītāja Aija Tūna un turpina: “Digitālās norises ļauj arī vecākiem tās skatīties kopā ar saviem bērniem, tā labāk izprotot mūsdienīgas mācīšanās paņēmienus, iegūstot pamatu sarunai ar bērnu un vienkārši izbaudot kultūras norisi.”

Kā vieni no pirmajiem ar piedāvājumiem šādā formātā startēja teātri, aptverot gan virkni Latvijas Nacionālā teātra izrāžu, gan E. Seņkova augstu atzinību ieguvušo izrādi “Irānas konference”, “Taņas dzimšanas dienu” Ģertrūdes ielas teātrī, izrādi “Misija Zeme” DDT un citas. Radies interesants koncertsarunu klāsts, tiešsaistes muzejpedagoģiskās nodarbības, joprojām ļoti aktīvi tiek skatītas Latvijas jaunākās filmas.

“Programma ir lielākā valsts simtgadei veltītā iniciatīva, un “Latvijas skolas soma” veidotāji var lepoties, ka salīdzinoši īsā laikā būtiski pieaugusi kultūras notikumu pieejamību visiem Latvijas bērniem un jauniešiem. Kultūras klātbūtne mācību procesā rosina domāt plašāk un radošāk, tā ir panākumu atslēga ikvienā jomā un mācību priekšmetā,” atklājot semināru, akcentēja Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece Latvijas valsts simtgades jautājumos Selga Laizāne.

Sākot ar programmas veidošanas posmu 2015. gadā, Kultūras ministrija strādājusi ciešā sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, veicinot saikni starp izglītības un kultūras profesionāļiem.

Valsts izglītības satura centra vadītāja Līga Lejiņa seminārā uzsvēra kultūras un izglītības sinerģiju mācību procesā, kā arī vienu no būtiskiem programmas “Latvijas skolas soma” akcentiem – līdztiesību kultūras un izglītības pieejamībā ikvienam skolēnam: “Kultūras pieredze ir būtiska pilnveidotā mācību satura sastāvdaļa, tāpēc programma “Latvijas skolas soma” ir ne tikai radījusi iespēju skolām to izmantot, bet arī parādījusi skolotājiem, cik nozīmīga mācību procesā ir kultūras pieredzēšana klātienē. Savā ziņā tā bijusi kā skolotāju profesionālā pilnveide mācību formu dažādošanai un kultūras pieredzes procesa apzināšanai. Bet skolēniem programma ir devusi iespēju, nosacīti sakot, “no teorijas iekāpt dzīvē”.

Esam ļoti gandarīti, ka programmas “Latvijas skolas soma” īstenošana nav apstājusies arī šajā sarežģītajā pandēmijas laikā, kas ir izaicinājumiem pilns gan skolēniem un viņu vecākiem, gan skolotājiem, gan mākslas un kultūras jomu profesionāļiem. Programma meklē jaunus risinājumus un piedāvā kultūras norises digitālajā formātā. Tā atkal ir iespēja nodrošināt skolēniem daudzveidīgas mācīšanas un mācīšanās metodes, kā arī sniegt pozitīvu emociju pilnus brīžus, kas šobrīd tik ļoti nepieciešami viņu emocionālajai labizjūtai,” teica L.Lejiņa.

Seminārā ar savu pieredzi dalījās viens no aktīviem kultūras norišu piedāvājuma veidotājiem, kurš ātri reaģējis uz nepieciešamību pandēmijas laikā veidot digitālu saturu – dziedātājs Mikus Abaroniņš.

“Abi ar māsu multiinstrumentālisti Artu Abaroniņu esam programmas “Latvijas skolas soma” entuziasti jau no otrā tās gada. Esam profesionāli mūziķi ar pasaules pieredzi, un mums ļoti svarīgi iegūto atdot atpakaļ, tāpēc priecājamies, ka izdodas sasniegt skolēnus pat vistālākajās Latvijas vietās. Mūsu pieeja norišu veidošanā ir izglītot, bet atraktīvā veidā. Piemēram, stāstu par baroka mūziku izstāstām skolēniem tik tuvajā un saprotamajā Youtube satura stilā,” pauž M.Abaroniņš.

Programmas “Latvijas skolas soma” vadītāja Aija Tūna pateicās pašvaldību un skolu koordinatoriem par veikto darbu un skolotājiem par pacietību, radošiem risinājumiem un atbalstu skolēniem šobrīd sarežģītajā mācību un kultūras pieredzes procesā.

Par kultūras norišu izvēli no plašā piedāvājuma Aija Tūna uzsver: “Kultūras norise izmantojama kā teksts mācību satura un audzināšanas darba tēmu apgūšanai. Tā rosina skolēnus domāt un runāt par personīgi un sabiedriski nozīmīgām tēmām, raisa emocijas un sniedz jaunas zināšanas. Ne vienmēr šādai pieredzei ir jārada tikai patika, vērtīga ir arī sarežģītu jautājumu analīze un diskusijas raisoši secinājumi. Aicinām izvēlēties daudzveidīgas norises, nebaidoties arī no laikmetīgās kultūras piedāvājuma vai inovatīviem risinājumiem”.

Semināru ievadot, tā dalībnieki atbildēja uz jautājumu, kāds vārds vai īsa frāze, viņuprāt, vistrāpīgāk raksturo programmu “Latvijas skolas soma”? Dažādajās atbildēs dominēja atslēgas vārdi – kultūra pieejamība, izaugsme, iespēja, piedzīvojums, prieks, radošums un bagātība

Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma” pilnā apjomā tiek īstenota no 2018./2019. mācību gada 2. semestra un ievērojami paplašinājusi skolēnu iespējas iepazīt Latviju caur kultūras un mākslas norisēm. Bagātinot un padarot daudzveidīgāku ikdienas mācību procesu, programma izpelnījusies augstu atzinību gan no pedagogu, gan skolēnu, vecāku un kultūras profesionāļu puses, uzsverot nepieciešamību turpināt tās darbību.

Programmas saturs un īstenošanas veids sasaucas ar izglītības reformu, nodrošinot iespēju pieredzēt kultūras norises kā mūsdienīgu pedagoģisko pieeju. Vienlaikus tā sniedz plašas nodarbinātības iespējas kultūras nozares profesionāļiem un veido nākotnes auditoriju Latvijas kultūras norisēm.

Programmas norises palīdz īstenot Valsts izglītības satura centra sniegtos ieteikumus digitālo norišu īstenošanai – sekmē skolēnu obligātās izglītības satura apguvi, rūpējas par viņu emocionālo labsajūtu un mentālo veselību, reaģē uz audzēkņiem aktuālo, veicina bērnu interesi un motivāciju, rada pozitīvas emocijas, veicina sadarbību ar vecākiem un kolēģiem.

Programmas “Latvijas skolas soma” mērķis ir dot iespēju izglītojamiem iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs (mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā), sasaistot tās ar mācību un audzināšanas darbu.

Latvijas skolas soma asociācijas

Plašāka informācija par programmu “Latvijas skolas soma”: https://www.lv100.lv/skolassoma/ un https://www.facebook.com/latvijasskolassoma

 

Papildu informācija:
Linda Pastare
Latvijas valsts simtgades biroja vadītāja
Kultūras ministrija
Tel.: 67330339, mob.tel. 29374438
E-pasts: 
Linda.Pastare@km.gov.lv