ESF projekts 8.5.3.0/16/I/001
Vakance_macibu_projekta vadītajs

Valsts izglītības satura centrs ir izsludinājis konkursu uz Eiropas Sociālā fonda projekta “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) vebināru/mācību konsultāciju vadītāja amata vietu (nepilna slodze, uz noteiktu laiku līdz 2021. decembrim, 5 vakances).

ESF projekta „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) ietvaros jau 2020. gada vasarā tika sniegts atbalsts 150 pedagogiem no 17 profesionālās izglītības iestādēm (turpmāk-PII), sniedzot individuālas konsultācijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk-IKT) jomā, lai PII pedagogi veiksmīgi spētu izmantot dažādus digitālos rīkus.

Lai pēc iespējas kvalitatīvāk spētu organizēt savu darbu PII, pedagogi ir izteikuši lielu vēlmi turpināt gūt zināšanas digitālajā vidē. Tāpat šobrīd jau ir izkristalizējušās dažas tēmas, kas varētu palīdzēt PII pedagogiem ikdienas darbā:

 1. Attālināto mācību nodrošināšanas rīki;
 2. Google konts un tā papildinājumu iespējas mācību procesa organizēšanā utt. (Google veidlapas, Google dokumenti, Google Meet);
 3. Google Classroom uzdevumi, sasaiste ar skolēniem, vērtējumi;
 4. ZOOM un MS Teams platformu iespējas attālināto mācību stundu organizēšanā;
 5. prezentāciju veidošana, alternatīvi prezentāciju veidošanas rīki (piemēram, canva.com);
 6. Dzīvā tāfele (LiveBoard) iespējas;
 7. MOODLE platformas iespējas;
 8. Ekrānierakstīšanas programmas;
 9. WhatsApp iespējas sanāksmju organizēšanā;
 10. Jautājumi darbā ar E-klase un Uzdevumi.lv;
 11. Mācību video veidošana un apstrāde;
 12. Praktisko mācību veidošana tiešsaistē.

IKT individuālo mācību mērķis ir sniegt konsultācijas telefoniski un tiešsaistē profesionālās izglītības programmas īstenojošo izglītības iestāžu pedagogiem, lai pilnveidotu prasmi lietot dažādas datorprogrammas un izmantot digitālās platformas un digitālos rīkus mācību procesa nodrošināšanā.

Ja esi pozitīvs, motivējošs, atsaucīgs speciālists, kurš ir gatavs dalīties ar savām zināšanām, gaidām tavu pieteikumu, lai pievienotos mūsu komandai.