Skola2030 skolotāju konsultācijas

Katru mēnesi projekta Skola2030 ietvaros skolotājiem un skolu vadītājiem tiešsaistē ir iespēja sazināties ar Skola2030 mācību jomu ekspertiem, lai rastu atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem, uzzinātu aktuālo informāciju un dalītos pieredzē ar citiem konsultāciju dalībniekiem.

Savukārt konferenču online rīkā Zoom skolotāju atbalstam pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā regulāri tiek organizēti tiešsaistes semināri, kas pieejami arī plašākai auditorijai projekta Facebook lapā.