Urga Urda

Sākot ar 8. oktobri, pie skatītājiem nonācis raidījums “Urga Urda”, kas izzinošā un interesi veicinošā veidā bērniem radīs iespēja kopā ar iemīļoto suņu meiteni Urgu un viņas saimnieci Helēnu iepazīt Latvijas floru un faunu, kā arī dažnedažadas dabas parādības un to norises. Abām draudzenēm izziņas procesā talkā nāk profesionāli dabas pētnieki - biologi, dendrologi, vides eksperti, zoologi, mikologi un citi. Skolēnus sagaida 12 dažādi raidījumi.

Raidījums palīdzēs ieraudzīt un izprast to, kas nav tik viegli pamanāms vai zināms, un rosina interesi par dabas procesu savstarpējo saistību. Raidījumi veidoti kā palīgmateriāls dabas zinību apguvē. Vairākās skolās raidījumu cikls “Urga urda” jau iekļauts mācību procesa realizācijā. Raidījuma mērķis ir veicināt pirmsskolas un sākumskolas bērnu interesi un izpratni par Latvijas dabas daudzveidību un dažādu dabas elementu savstarpējo saistību, tā veicinot nākamās paaudzes cieņpilnu un saudzīgu attieksmi pret dabu.

Laika gaitā papildus katram raidījumam tiks izstrādāts metodiskais materiāls pedagogiem katras epizodes digitālai izmantošanai mācību procesā pirmskolā un sākumskolā. Materiāli iekļauj gan mācību mērķus un uzdevumus, metodoloģiju, sasniedzamo rezultātu aprakstu un papildu saturam atbilstošus mācību līdzekļus un uzdevumus, kas izriet no digitālā materiāla un būtu skolēnam veicami patstāvīgā mācīšanās procesā.

Katru sestdienu skaties raidījumu plkst. 9.30 LTV un Replay.lv, savukārt pēc raidījuma meklē to un tam pielāgoto metodisko materiālu vietnē mape.skola.lv.

RaidījumsUrga Urda” īstenots Valsts izglītības satura centra ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.2/16/I/001.

ESF_logo_ansamblis