Ilustratīvs attēls

Šodien, 5. decembrī, sākās pieteikšanās 2022./2023. mācību gada valsts pārbaudes darbiem jaunajā Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā.  

Līdz šim esošā kārtība noteica, ka pieteikšanos un reģistrēšanos eksāmeniem pamataizglītības un vidējās izglītības posmā veic tikai izglītības iestāde.

Turpmāk eksāmeniem par pamatizglītības ieguvi, pamatojoties uz izglītojamo vai viņu pārstāvju iesniegumiem, informācijas sistēmā pieteiks izglītības iestāde. Izglītojamie, kuri apgūst vidējo izglītību, informācijas sistēmā atzīmēs vispārējās vidējās izglītības eksāmenus (arī mācību satura apguves līmeni), kurus kārtos.

 • Valsts pārbaudes darbiem informācijas sistēmā var pieteikties no 2022.gada 5. decembra līdz 2022. gada 15. decembrim.
 • Diagnosticējošiem darbiem 3., 6. un 9. klasēm izglītības iestādes savus skolēnus varēs pieteikt otrā semestra sākumā.

Detalizētākas instrukcijas  par izglītojamo pieteikšanos valsts pārbaudes darbiem atrodama Valsts izglītības satura centra Lietotāja atbalsta dienesta tīmekļvietnē sadaļā “Pamācības”.

Valsts pārbaudes darbi, lai iegūtu pamatizglītību:

 • Latviešu valoda
 • Matemātika
 • Viena svešvaloda pēc skolēna izvēles (angļu, vācu vai franču)

Lai iegūtu vispārējo vidējo izglītību, skolēniem jānokārto  

 • Latviešu valoda (vismaz optimālajā līmenī)
 • Svešvaloda pēc skolēna izvēles (angļu, vācu vai franču; vismaz optimālajā līmenī)
 • Matemātika (vismaz optimālajā līmenī),
 • kā arī vismaz divi eksāmeni augstākākajā mācību satura apguves līmenī, tie drīkst būt iepriekš minētie (latviešu valoda, svešvaloda, matemātika) vai citos mācību kursos jebkuru no augstākā līmeņa pārbaudījumiem.

Valsts pārbaudes darbi vidējās profesionālās izglītības iegūšanai atbilstoši jaunajam standartam notiek tajās pašās dienās, kad vispārējās vidējās izglītības iestādēs, bet tiem profesionālās izglītības iestāžu 4. kursa audzēkņiem, kuri šogad iegūs profesionālo izglītību un vēl nav nokārtojuši Valsts pārbaudes darbus, plānots latviešu valodas, angļu valodas un matemātikas eksāmens šā gada martā.

2022./2023.mācību gadā paredzēto valsts pārbaudes darbu saraksts un to norises laiku projekts, kā arī Valsts izglītības satura centra piedāvāto diagnosticējošo darbu saraksts.

Plānots, ka 2022./2023. mācību gada noslēgumā tiešsaistē tiks organizēti augstākā līmeņa eksāmeni:

 • 2023. gada 17. maijā - Programmēšanā; 2023. gada 19. maijā - Sociālajās zinātnēs; 2023. gada 22. un 23. maijā - Ģeogrāfijā; 2023. gada 14. jūnijā - Kultūrā un mākslā; 2023. gada 19. jūnijā - Vēsturē.

Šajā mācību gadā pirmo reizi arī eksāmenu sertifikāti būs pieejami elektroniskā formātā. Tie būs pieejami Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā.

 • Sertifikāti par pamatizglītību 2023. gada 21. jūnijā
 • Sertifikāti par vispārējo vidējo izglītību 2023. gada 11. jūlijā

 Izglītojamiem, kuri centralizētos eksāmenus kārtos papildu termiņā, sertifikāti par vispārējo vidējo izglītību būs pieejami 2023. gada 17. jūlijā. Par katru VPD tiks sagatavots atsevišķs sertifikāts. Tajā tiks norādīts vērtējumu procentos.

Informācija par centralizētajiem eksāmeniem un diagnosticējošajiem darbiem pieejama šeit.

Valsts pārbaudes darbu programmas un paraugi pieejami šeit

Valsts pārbaudījumu informācijas sistēma ir valsts informācijas sistēma, kurā ieraksta ziņas par valsts pārbaudījumiem vispārējās izglītības programmās, tai skaitā ziņas par svešvalodas centralizētajiem eksāmeniem, kuri aizstāti ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumiem svešvalodā, ziņas par valsts pārbaudījumiem profesionālās izglītības programmās. Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas pārzinis ir Izglītības un zinātnes ministrija.