Covid-19
Sejas_maskas_skola_esmu_atbildigs

Viens no drošības pasākumiem, lai kopīgiem spēkiem sabiedrībā varētu pārraut Covid-19 infekcijas izplatīšanās ķēdi, ir mutes un deguna aizsega lietošana. Šobrīd spēkā ir norma, kas nosaka, ka 1.-4. klašu skolēniem pēc pagarinātā ziemas brīvlaika, tāpat kā skolotājiem,  mācību stundās un ārpus tām būs jālieto sejas maskas. Maskas bērni var nelietot īpašos gadījumos, ja tas saistīts ar veselības stāvokli. Sejas maskas jālieto arī pirmsskolas izglītības iestādēs strādājošajiem.

Masku lietošana 1.-4. klašu skolēniem ir droša un nerada apdraudējumu veselībai, to vairākkārt uzsvēruši medicīnas jomas eksperti, atkārtoti izvērtējot masku lietošanas nepieciešamību izglītības iestādēs. Arī  tiesībsarga Jura Jansona ieskatā, prasība bērniem valkāt maskas, tostarp 1.-4.klases skolēniem mācību procesa laikā un ārpus tā, ir piemērota leģitīmā mērķa (vīrusa izplatības mazināšana) sasniegšanai un ir samērīga, ņemot vērā, ko iegūst sabiedrība kopumā no šī ierobežojuma.

Kā informē Izglītības un zinātnes ministrija, šobrīd turpinās darbs pie sejas masku iegādes un pirmā masku piegāde jau notikusi. Plānots, ka sākotnēji katram 1.-4. klašu skolēnam tiks izsniegtas 6 bērnu daudzkārt lietojamās sejas maskas, bet pedagogiem 4 pieaugušo daudzkārt lietojamās sejas maskas. Piegāžu noslēgumā katram bērnam un pedagogam būs nodrošinātas 8 daudzkārt lietojamās sejas maskas.

14.janvārī Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcu rīkoja semināru "Par sejas masku lietošanu klātienes mācību laikā", kurā eksperti informēja par sejas masku lietošanu mācību procesa laikā skolēniem, skolotājiem, kā arī par telpu higiēnas prasību nodrošināšanu izglītības iestādēs. Semināra ierakstu aicinām noskatīties LPS tīmekļvietnē.  Aktuālie jautājumi par sejas masku lietošanu un mācību procesa norisi apkopoti arī Valsts izglītības satura centra sagatavotajā prezentācijā

Ņemot vērā, ka izglītības iestādēs ir jābūt izvietotai uzskatāmai informācijai par noteikto ierobežojumu ievērošanu, Valsts izglītības satura centrs ir sagatavojis vizuālos materiālus, ko izglītības iestādes var izmantot izvietošanai izglītības iestādēs. Izglītības iestādes drīkst gatavot arī individuālus informatīvus materiālus, izvietošanai izglītības iestādēs. 

  • Materiāli izvietošanai skolās: [PDF]
  • Materiāli izvietošanai skolās: [ZIP]

Līdz 7. februārim Latvijā ir izsludināta ārkārtējā situācija. Piesardzības un drošības pasākumu kopums, kas tās laikā ir jāievēro, ir apkopots Ministru kabineta rīkojumā Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"