VISC Speciālās izglītības nodaļa sadarbībā ar Priekules novada pedagoģiski medicīnisko komisiju šī gada 22.oktobrī organizē semināru atbalsta komandu speciālistiem, pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem, direktoriem un direktoru vietniekiem Priekules vidusskolā – Aizputes iela 1, Priekule, Priekules novads. Semināra sākums pl.11.00.
Lai pieteiktos uz semināru, lūdzam rakstīt e-pasta vēstuli uz adresi dairasalma@gmail.com
Piesakoties lūdzam uzrakstīt iestādes nosaukumu, vārdu un uzvārdu.
Gaidīsim Jūsu pieteikumus līdz šī gada 12.oktobrim un tiksimies seminārā!