Audzināšana

VISC 2019.gada 21.februārī plkst.10.30-15.30 Strūgu ielā 4, Rīgā, organizē informatīvi izglītojošu semināru novadu/ pilsētu audzināšanas darba koordinatoriem. Seminārā tiks aplūkoti dažāda satura aktuāli jautājumi: valstiskā audzināšana izglītības iestādēs 2019.gadā, aktualitātes skolēnu izglītošanā par veselīgu dzīvesveidu, medijpratību un drošu interneta lietošanu, informācija par to, kas skolēniem būtu jāzina par riskiem kļūt par cilvēktirdzniecības upuriem, par nodokļiem mūsu valstī u.c. Auditorija tiks iepazīstināta ar metodiskā atbalsta materiāliem skolotājiem un iespējām skolēniem piedalīties dažādās aktivitātēs.