ESF projekts 8.3.2.1/16/I/002

2017.gadā tika izstrādātas vadlīnijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādei un vērtēšanai ietvaros.
2018.gada 23.janvārī plkst.15.00 (Strūgu ielā 4, 1.telpā) tiek organizēts seminārs par skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādes un vērtēšanas vadlīnijām, kurā aicināti piedalīties visi interesenti, kas vēlas iegūt papildus skaidrojumus par izstrādātajām vadlīnijām. Seminārā vadlīnijas skaidros un uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, kā arī semināra dalībnieku jautājumiem atbildēs viens no vadlīniju autoriem – Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes docents, Dr.ķīm. Jāzeps Logins.
Semināram var pieteikties, aizpildot anketu līdz 2018. gada 21. janvārim.
>> Anketa