Speciālā izglītība
Ilustratīvs attēls

Valsts izglītības satura centra Iekļaujošās un speciālās izglītības nodaļa rīko divu dienu semināru pašvaldību pedagoģisko komisiju speciālajiem pedagogiem “Izglītojamo faktisko vajadzību atpazīšana, atbalsta pasākumu noteikšana un to ievadīšana Valsts un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju informācijas sistēmā”

Seminārs notiks 13. un 15.jūnijā no plkst. 9.00 līdz 14.15. Semināra laikā pašvaldību pedagoģisko komisiju speciālie pedagogi saņems informāciju par speciālā pedagoga izvērtēšanas metodikām, atbalsta pasākumu noteikšanu, kā arī tiesisko regulējumu, kas skar pedagoģiski medicīnisko komisiju darbu. Seminārā par savu darba pieredzi pastāstīs Kuldīgas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas speciālā pedagoģe. Semināra dalībnieki tiks iepazīstināti arī ar plānotajiem atjauninājumiem pedagoģiski medicīnisko komisiju informācijas sistēmā, kā arī grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr.709 “Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām”. Semināra dalībnieki varēs arī diskutēt un saņemt atbildes uz viņus interesējošiem jautājumiem.