Speciālā izglītība

VISC Speciālās izglītības nodaļa 2019.gada 17.decembrī Rīgā, Strūgu iela 4 organizē semināru pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem. Semināra dalībnieku reģistrācija sāksies plkst.10.00, semināra sākums pl.10.30. Semināra dalībnieki tiks izglītoti par aktualitātēm Valsts un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju informācijas sistēmā, savienošanā ar VIIS, par atbalstu bērniem ar redzes traucējumiem mācību procesā, par retām slimībām un to diagnostiku, iepazīstināti ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Reto slimību koordinācijas centra piedāvātajām iespējām, varēs piedalīties diskusijās par aktuāliem jautājumiem pedagoģiski medicīnisko komisiju darbā.
Papildu informācija pa e-pastu: ilga.prudnikova@visc.gov.lv