Speciālā izglītība

VISC Speciālās izglītības nodaļa 2019.gada 28.jūnijā Rīgā, Strūgu iela 4 organizē semināru pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem. Semināra dalībnieku reģistrācija sāksies plkst.10.00, semināra sākums pl.10.30. Semināra dalībnieki tiks izglītoti par Valsts un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju informācijas sistēmas savienošanu ar VIIS. Semināra dalībnieki tiks iepazīstināti ar konceptuālo ziņojumu “Starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas pilnveide bērnu attīstības, uzvedības un psihisko traucējumu veidošanās risku mazināšanai” un izstrādātajām rekomendācijām, varēs piedalīties diskusijās par aktuāliem jautājumiem pedagoģiski medicīnisko komisiju darbā.
Papildu informācija pa e-pastu: ilga.prudnikova@visc.gov.lv