Speciālā izglītība

VISC Speciālās izglītības nodaļa sadarbībā ar Rīgas Sanatorijas internātpamatskolu 2018.gada 30.novembrī Rīgā, Brīvības gatvē 384a, Rīgas Sanatorijas internātpamatskolā organizē semināru pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem. Semināra dalībnieku reģistrācija sāksies plkst.10.00, semināra sākums pl.10.30. Semināra dalībnieki tiks izglītoti par aktualitātēm vienotajā pedagoģiski medicīnisko komisiju datu bāzē, par nepieciešamajiem pilnveidojumiem, informēti par pedagoģiski medicīnisko komisiju darba statistiku. Semināra dalībnieki varēs noklausīties LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesores, Dr.paed. Zandas Rubenes lekciju “Digitālā bērnība: bērna vajadzību analīze”, RTA vieslektoru Dagnijas Rubiķes un Aelitas Žučkovas lekciju “IT pielietojums bērna vispārējās attīstības veicināšanā”, piedalīties diskusijās par aktuāliem jautājumiem pedagoģiski medicīnisko komisiju darbā.
Papildu informācija pa e-pastu: ilga.prudnikova@visc.gov.lv