Speciālā izglītība

VISC Speciālās izglītības nodaļa 2018.gada 18.jūnijā, plkst.13.00 Rīgā, Merķeļa ielā 11 organizē ceturto praktisko semināru pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem. Semināra dalībnieki tiks izglītoti par aktualitātēm vienotajā pedagoģiski medicīnisko komisiju datu bāzē, par atzinuma sagatavošanu, pārbaudes kartes aizpildīšanu un atskaišu sagatavošanu. Semināra dalībnieki varēs piedalīties diskusijās par aktuāliem jautājumiem pedagoģiski medicīnisko komisiju darbā.
Papildu informācija pa e-pastu: ilga.prudnikova@visc.gov.lv