Speciālā izglītība

VISC Speciālās izglītības nodaļa 2017.gada 9.novembrī, plkst.9.00 Rīgā, Kronvalda bulvārī 1 organizē semināru pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem.
Semināra dalībnieki tiks informēti par aktualitātēm pedagoģiski medicīnisko komisiju darbā, par nepieciešamajiem pilnveidojumiem VPMK datu bāzē, varēs noklausīties lekciju „Depresijas īpatnības bērniem un pusaudžiem”, ko lasīs Ija Cimdiņa – psihiatre, bērnu psihiatre, bērnu neiroloģe, miega ārste, homeopāte, Latvijas Bērnu psihiatru asociācijas vadītāja, saņemt biedrības „Velku biedrība” dibinātājas Liānas Velkas informāciju par atbalstu ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī uzzinās par aktualitātēm Valsts pētījumu programmā “Inovatīvi risinājumi sociālajā telerehabilitācijā Latvijas skolās iekļaujošās izglītības kontekstā”. Semināra dalībnieki varēs piedalīties diskusijās par aktuāliem jautājumiem pedagoģiski medicīnisko komisiju darbā.
Papildu informācija pa e-pastu: ilga.prudnikova@visc.gov.lv