Speciālā izglītība

VISC Speciālās izglītības nodaļa 2017.gada 21.aprīlī, plkst.10.00 Upesleju internātpamatskolā-rehabilitācijas centrā, Upeslejās, Stopiņu novadā organizē semināru pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem. Semināra dalībnieki tiks informēti par aktualitātēm pedagoģiski medicīnisko komisiju darbā, varēs noklausīties lekcijas „ Funkcionēšana un tās traucējumi”, ko lasīs Andra Greitāne, ārste-rehabilitoloģe, Rehabilitācijas centra “Mēs esam līdzās” direktore, un “Uzvedības traucējumi un pedagoģija”, ko lasīs Ilona Brūveris, Valsts pētījumu programmas "Inovatīvi risinājumi sociālajā telerehabilitācijā Latvijas skolās iekļaujošās izglītības kontekstā (VPP INOSOCTEREHI)" eksperte, Austrālija, kā arī piedalīties praktiskā meistarklasē “Organizētais starpbrīdis”, ko vadīs Helēna Vecenāne, LiepU sporta un pedagoģijas pasniedzēja, Valsts pētījumu programmas "Inovatīvi risinājumi sociālajā telerehabilitācijā Latvijas skolās iekļaujošās izglītības kontekstā (VPP INOSOCTEREHI)" pētniece. Semināra dalībnieki varēs piedalīties apaļā galda diskusijās par aktuāliem jautājumiem pedagoģiski medicīnisko komisiju darbā. Papildu informācija pa e-pastu: ilga.prudnikova@visc.gov.lv