Sabiedrības līdzdalība
Medijpratība_tendences un izaicinājumi

2020. gada 17. decembrī no pl. 14.00 līdz 18.00 tiešsaistes platformā Zoom

Semināra mērķis ir veicināt pedagogu izpratni par medijpratību, paplašināt zināšanas, prasmes un kompetences medijpratības pasniegšanai izglītības iestādēs, kā arī palīdzēt skolās strādājošajiem saprast viņu lomu un iespējas mediju izglītībā un dalīties pieredzē.

Semināram ir teorētiska un praktiska ievirze, sniedzot pedagogiem iespēju apgūt jaunākās tendences medijpratības teorijā, kā arī radošās darbnīcās apgūt praktiskas idejas un rīkus skolēnu medijpratības uzlabošanai.

Pasākums notiek latviešu valodā un ir domāts vēstures, sociālo zinību un citu mācību priekšmetu skolotājiem. Dalībnieki saņem apliecību par kursa apgūšanu.

Pieteikšanās semināram šeit: https://ej.uz/38pu 

Semināru vada Arnis Krauze (TV3 žurnālists)

Semināra programma

  1. 14.00 – 14.05 Īsa uzruna par semināra mērķiem un dienas kārtību
  2. 14.05 – 15.00 Medijpratības svarīgums mūsdienās, tās koncepti un tendences, dezinformācija. Medijpratība kā pētniecības priekšmets (Jānis Buholcs, Dr. sc. comm., Vidzemes augstskolas asociētais profesors)
  3. 15.00 – 15.50 Digitālā pratība, kiberdrošība, drošība sociālajos tīklos un naida runa. Kā nelejupielādēt neuzticamu mobilo lietotni, netikt apkrāptam un nepiedzīvot “uzbrukumu” tiešsaistes mācību stundai, e-pastam vai sociālo tīklu kontam? (Maija Katkovska, Latvijas Drošāka interneta centra vadītāja)
  4. 15:50 – 16:00 Starpbrīdis
  5. 16.00 – 16.20 “Medijpratības cirks”
  6. “Medijpratības cirks” ir tiešsaistes spēle bērniem un jauniešiem no 12 gadu vecuma. Katrs no spēles 23 lauciņiem ietver kādu jautājumu par ikdienišķām un dažām – mazāk ierastām – dzīves situācijām, kurās ir noderīga medijpratība. Aplūkotās dzīves situācijas ir dažādas – klases biedra atsūtīta WhatsApp ziņa, naidīgi komentāri sociālajos medijos, vecumam atbilstošu filmu izvēle kinoteātrī u.c. Kā izmantot spēli izglītības procesā? (Klinta Ločmele, Dr. sc. comm., medijpratības eksperte, projekta “Medijpratības cirks” autore)
  7. 16:20 – 17:50 “Netici visam, ko sola Ziemassvētkos!” (Radošā darbnīca) Medijpratība kā caurviju pratība, radošas metodes un aktivitātes jēgpilnam medijpratības pilnveides  procesam. Medijpratība izglītības kontekstā, medijpratības didaktika un metodika (Liene Valdmane, Latvijas Drošāka interneta centra Izglītības darba koordinatore)
  8. 17:50 – 18:00 Noslēgums

Pasākumu organizē Baltijas Mediju izcilības centrs sadarbībā ar LR Kultūras ministriju, Valsts izglītības satura centru un Latvijas Drošāka interneta centru (www.drossinternets.lv).