VISC Speciālās izglītības nodaļa sadarbībā ar Cēsu internātpamatskolu-attīstības centru šī gada 16.februārī organizē semināru pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem/metodiķiem.
Seminārs notiks Cēsīs, Bērzaines ielā 34. Uz semināru aicinām vienu pārstāvi no katras pirmskolas izglītības iestādes. Lai pieteiktos uz semināru, lūdzam rakstīt e-pasta vēstuli uz adresi laima.zommere@visc.gov.lv līdz šī gada 7.februārim.
Pieteikumi dalībai seminārā tiks apstiprināti ar atbildes vēstuli. Piesakoties uz semināru, lūdzam sniegt par sevi šādu informāciju: vārds, uzvārds, personas kods (tas nepieciešams apliecību izgatavošanai), izglītības iestāde, ieņemamais amats, telefons, e–pasts.
Lūdzam iepazīties ar semināra darba kārtību, izvēlēties darba grupas tēmu – paralēlās darbnīcas, praktisko nodarbību grupas nosaukumu, jo reģistrācija uz tām tiks veikta Cēsu internātpamatskolā - attīstības centrā pirms semināra sākuma.
Cēsu internātpamatskola-attīstības centrs semināra dalībniekiem piedāvā pusdienas, kuru cena EUR 3.55.
Gaidīsim Jūsu pieteikumus līdz šī gada 7.februārim un tiksimies seminārā!
Semināra grupa nokomplektēta un reģistrācija pārtraukta 30.01.2018.
Paldies par Jūsu interesi!