Speciālā izglītība

VISC Speciālās izglītības nodaļa sadarbībā ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi un Daugavpils 4.speciālo PII šī gada 23.februārī plkst. 9.30 – 15.00 Daugavpils 4.speciālā PII, Daugavpilī, Podnieku iela 1, pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem/metodiķiem organizē semināru "Efektīva mūsdienu tehnoloģiju izmantošana mācību procesā pirmskolas vecuma bērniem iekļaujošā vidē".
Semināra dalībnieki iepazīsies ar Daugavpils 4.speciālās PII darba pieredzi, labās prakses piemēriem, atbalsta pasākumu nodrošināšanu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām. Dalībnieki tiks informēti par informācijas tehnoloģiju izmantošanu pirmskolā, par mūsdienu tehnoloģijām kā atbalsta instrumentu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, par aktualitātēm pedagoģiski medicīnisko komisiju darbā, par speciālo vajadzību agrīnās diagnosticēšanas nepieciešamību, varēs noskatīties praktiskās meistarklases nodarbību "Interaktīvās spēles 5-6.g bērniem speciālās programmas ietvaros" (valodas traucējumi), piedalīties diskusijā.
Pieteikšanās uz semināru līdz 14.02.2017. pa e-pastu  d4sp_pii@inbox.lv
Lūdzam sniegt par sevi šādas ziņas:
– vārds,
– uzvārds,
– personas kods,
– iestāde,
– ieņemamais amats,
– pilsēta,
– e-pasts.
Papildu informācija: J.Jankovska, tālr. 65421352, 28658588