Speciālā izglītība

VISC Speciālās izglītības nodaļa sadarbībā ar Rīgas 1.speciālās internātpamatskolas-attīstības centru un Gaujienas internātpamatskolu šī gada 14.martā plkst.10.00 Gaujienas internātpamatskolā, Gaujienā, Gaujienas pagastā, Apes novadā, speciālās izglītības matemātikas skolotājiem organizē semināru “Mācību procesa organizēšana un alternatīvās darba metodes izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem”. Semināra dalībnieki iepazīsies ar Gaujienas internātpamatskolas darba pieredzi, labās prakses piemēriem. Dalībnieki tiks informēti par aktualitātēm speciālajā izglītībā, iepazīstināti ar Rīgas 1.speciālās internātpamatskolas-attīstības centra un Gaujienas internātpamatskolas pieredzi matemātikas stundu plānošanā un mācību procesa organizēšanā, būs iespēja piedalīties diskusijā.
Elektroniskā reģistrācija http://www.r1sips.edu.lv/
Papildu informācija:
Gaujienas internātpamatskolas direktore Vita Andersone t. 64381154, 28659919
Rīgas 1.speciālās internātpamatskolas-attīstības centra direktores vietniece Vineta Cibiņa t. 67181339, 28379719