Speciālā izglītība

VISC Speciālās izglītības nodaļa 2019.gada 29.novembrī organizē semināru speciālo skolu direktoru vietniekiem “Atbalsts izglītojamajiem ar redzes traucējumiem mācību procesā”.
Seminārs notiks Strazdumuižas vidusskolā – attīstības centrā, Rīgā, Braila ielā 24. Semināra sākums plkst.9.45, dalībnieku reģistrācija no plkst.9.15.
Uz semināru aicinām vienu pārstāvi no katras speciālās skolas.
Lai pieteiktos semināram, lūdzam rakstīt e-pasta vēstuli uz adresi laima.zommere@visc.gov.lv . Piesakoties semināram, lūdzam uzrakstīt skolas nosaukumu, vārdu un uzvārdu, kā arī norādīt, vai semināra pārtraukumā vēlaties skolas ēdnīcā paēst pusdienas (par samaksu).
Semināra dalībnieku reģistrācija tiks izbeigta 20.novembrī. Semināra dalībnieki, kuri būs pieteikušies semināram līdz tā reģistrācijas slēgšanai, saņems apliecības. Tiksimies mūsu seminārā!