Speciālā izglītība

VISC Speciālās izglītības nodaļa 2020.gada 31.janvārī organizē semināru vispārizglītojošo skolu, kuras uzsāk darbu iekļaujošās izglītības jomā, direktoru vietniekiem/atbalsta komandu speciālistiem. Šoreiz gaidām tos kolēģus, kuri nav noklausījušies kursus par atbalsta sniegšanu skolēniem ar speciālām vajadzībām, kā arī mūsu nodaļas organizētajos semināros iepriekš nav piedalījušies. Seminārs notiks Rīgā, Merķeļa ielā 11 (pagalma ēka), Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas telpās. Semināra sākums plkst.9.30, dalībnieku reģistrācija no plkst.9.00. Uz semināru aicinām vienu pārstāvi no skolas. Lai pieteiktos semināram, lūdzam rakstīt e-pasta vēstuli uz adresi anita.falka@visc.gov.lv . Piesakoties semināram, lūdzam uzrakstīt skolas nosaukumu, vārdu un uzvārdu. Semināra dalībnieki, kuri pieteiksies līdz reģistrācijas slēgšanai, saņems apliecības. Kad grupa būs nokomplektēta, dalībnieku reģistrācija tiks pārtraukta. Tiksimies mūsu seminārā!
Semināra grupa nokomplektēta un reģistrācija izbeigta 15.01.2020. Paldies par Jūsu interesi!