Speciālā izglītība

VISC Speciālās izglītības nodaļa 2019.gada 18.janvārī organizē semināru vispārizglītojošo skolu, kuras uzsāk darbu iekļaujošās izglītības jomā, direktoru vietniekiem/atbalsta komandu speciālistiem. Šoreiz gaidām tos direktoru vietniekus, kuri nav noklausījušies kursus par atbalsta sniegšanu izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, kā arī mūsu nodaļas organizētajos semināros iepriekš nav piedalījušies. Seminārs notiks Rīgā, Merķeļa ielā 11 (pagalma ēka), Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas telpās. Semināra sākums pl.9.30, dalībnieku reģistrācija no pl.9.00. Uz semināru aicinām vienu pārstāvi no skolas.
Lai pieteiktos semināram, lūdzam rakstīt e-pasta vēstuli uz adresi anita.falka@visc.gov.lv
Piesakoties semināram, lūdzam uzrakstīt skolas nosaukumu, vārdu un uzvārdu. Semināra dalībnieki saņems apliecības. Kad grupa būs nokomplektēta, dalībnieku reģistrācija tiks pārtraukta.
Semināra dalībnieku reģistrācija izbeigta 04.01.2019. Paldies par Jūsu interesi!