Speciālā izglītība
Ilustratīvs attēls

VISC Speciālās izglītības nodaļa 2021.gada 26.novembrī no plkst. 9:00 līdz plkst. 15:00 organizē profesionālās kompetences pilnveides semināru pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem un pedagoģiski medicīnisko komisiju locekļiem VISC ZOOM platformā „Pedagoģiski medicīnisko komisiju sēžu organizēšanas un īstenošanas specifika personām ar autiskā spektra traucējumiem”.

Tiešsaistes semināra dalībnieki tiks izglītoti par pedagoģiski medicīnisko komisiju sēžu organizēšanu, ja tās apmeklē personas ar autiskā spektra traucējumiem, par saskarsmes niansēm atbalsta sniegšanā, ieteikumiem gadījumos, kad mācīšanās traucējumi kombinējas ar autiskā spektra traucējumiem. Tāpat seminārā savā pieredzē par atziņām, kas gūtas skolā, ģimenē, komunikācijā ar pieaugušajiem dalīsies persona ar autiskā spektra traucējumiem. Pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītāji un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju locekļi tiks izglītoti par aktualitātēm Valsts un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju informācijas sistēmas darbībā, varēs piedalīties diskusijās par aktuāliem jautājumiem pedagoģiski medicīnisko komisiju darbā.

  • Lai pieteiktos semināram, lūdzam rakstīt e – pasta vēstuli uz adresi inese.vege@visc.gov.lv .
  • Piesakoties semināram, lūdzam uzrakstīt pedagoģiski medicīniskās komisijas nosaukumu, savu vārdu, uzvārdu, e-pastu, telefona numuru.

Noslēgumā dalībnieki saņems apliecību par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas apguvi.

Konferences ID, reģistrācijas links, parole un tiešsaistes semināra programma tiks izsūtīti pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem.

Gaidīsim pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājus un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju locekļus mūsu tiešsaistes seminārā!