Speciālā izglītība

VISC Speciālās izglītības nodaļa šī gada 15.decembrī organizē semināru/diskusiju speciālajām izglītības iestādēm – attīstības centriem.
Semināra laikā tā dalībnieki tiks iepazīstināti ar aktualitātēm vispārējā izglītībā, kā arī notiks diskusija par šādiem jautājumiem :

  • attīstības centru izstrādātie metodiskie materiāli un to pieejamība,
  • attīstības centru palīdzība vispārējām izglītības iestādēm atbalsta organizēšanā izglītojamiem ar speciālām vajadzībām,
  • VISC turpmākās sadarbības iespējas ar izglītības iestādēm – attīstības centriem.

Seminārs/diskusija notiks šī gada 15.decembrī, Rīgā, Merķeļa ielā 11, sākums pl.10.30. Aicinām piedalīties vienu pārstāvi no katras izglītības iestādes – attīstības centra. Katras izglītības iestādes pārstāvi lūdzam sagatavot 5 minūšu ilgu prezentāciju par sava attīstības centra piedāvājumu un turpmākajiem plāniem iekļaujošās izglītības jomā.
Lūdzam līdz šī gada 8.decembrim informēt VISC Speciālās izglītības nodaļu par izglītības iestādes – attīstības centra deleģēto pārstāvi diskusijai, atrakstot vēstuli uz e-pastu anita.falka@visc.gov.lv . Vēstulē (e-pastā) lūdzam minēt izglītības iestādi, kolēģa vārdu, uzvārdu un ieņemamo amatu.
Gaidīsim Jūs mūsu kopīgajā diskusijā!