SIA "Learn IT" uzsāk pedagogu pieteikumu reģistrēšanu Valsts izglītības satura centra apstiprinātajiem pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursiem “Mācīšanās lietpratībai datorikā 4.-6.klasē” (36 st., 60 pedagogi) par valsts budžeta līdzekļiem. 
>> Vairāk informācijas un pieteikšanās